Niełatwo było pieszym przejść przez jezdnię na skrzyżowaniu ul. Przejazd i Piłsudskiego – a jest to droga do szkoły dla wielu dzieci. Temat bezskutecznie podejmowała już Rada Rodziców ZS nr 1. Dopiero po naszej interwencji niemożliwe stało się możliwe!

 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w swoim piśmie z dnia 23.09.2009 r. informuje, że

"na ul. Przejazd w rejonie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego zostanie wykonane do 15 października bieżącego roku przejście dla pieszych wraz z niezbędnym odcinkiem chodnika". Nareszcie…

Jeszcze niespełna pół roku temu, 17 marca, Rada Rodziców ZS nr 1 otrzymała taką informację ze Starostwa:

"Odnośnie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd informuję, że nie ma takiej możliwości ze względów technicznych (brak chodnika po jednej stronie ulicy), nie ma również możliwości wyznaczenia przejścia w innym miejscu. Wybudowanie przejścia przy skrzyżowaniu ul. Przejazd z ul. Piłsudskiego kolidowałoby z istniejącą bramą wjazdową do szkoły".

 

Sprawą zajął się patrol drogowy Stowarzyszenia Projekt Brwinów: po oględzinach skrzyżowania ul. Przejazd z ul. Piłsudskiego stwierdziliśmy, że budowa przejścia dla pieszych w tym miejscu jest niezbędna i technicznie wykonalna. Wymaga jedynie zaprojektowania i budowy ok. 50 m2 chodnika oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego przejścia dla pieszych. W sierpniu wystąpiliśmy z pismem do Starosty Pruszkowskiego, do którego dołączyliśmy:

-    koncepcję budowy przejścia dla pieszych przez ul. Przejazd wykonaną na mapie zasadniczej w skali 1:500 - patrz: załączony rysunek

-    fotografie obrazujące rzeczywiste zagrożenia, na jakie narażeni są piesi (w tym dzieci zmierzające do/ze szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Piłsudskiego 11) - patrz: fot. 1-4

-    fotografie skrzyżowania z wizualizacją proponowanych zmian - patrz: fot. 5-10.

 

Jakież było nasze zdumienie, gdy w poniedziałek 28 września otrzymaliśmy pismo z informacją, że przejście dla pieszych zostanie wykonane do 15 października, a wykonawca jeszcze tego samego ranka rozpoczął prace przy budowie chodnika.

 

Podbudowani efektami naszych działań planujemy kolejne patrole drogowe Projektu Brwinów.

 

 

Do pobrania:

  • Pismo Stowarzyszenia Projekt Brwinów nr SPB/54/2009 z 7 sierpnia 2009 r. wraz ze zdjęciami fot. 1-10 - POBIERZ
  • Pismo Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 23 września 2009 r. - POBIERZ
  • Rysunek "Koncepcja budowy przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Przejazd w rejonie ul. Piłsudskiego w Brwinowie - POBIERZ
 

 

 

Poleć to