pkp_m2Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców nowych osiedli "Sportowa" w Brwinowie oraz "Twój Parzniew - Miasto Ogród" przy ul. Działkowej w Parzniewie: wnioski Stowarzyszenia Projekt Brwinów o przedłużenie projektowanych ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowej zostały uwzględnione w decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Do końca 2013 roku ma zostać zmodernizowana linia kolejowa Warszawa-Skierniewice. Pociągi ekspresowe będą mogły wówczas mknąć na tej trasie z prędkością 160 km/h, a czas podróży skróci się niemal o połowę. Zanim ekipy remontowe rozpoczną prace na torach konieczne jest przygotowanie modernizacji od strony formalnej - jednym z etapów było uzyskanie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, która określa środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację takiego przedsięwzięcia. Przed wydaniem tej decyzji możliwe było złożenie swoich uwag i wniosków: uczyniły to władze Piastowa, Pruszkowa, Milanówka, Wiskitek, Puszczy Mariańskiej i Żyrardowa, stowarzyszenia, grupy mieszkańców oraz osoby indywidualne.

Stowarzyszenie Projekt Brwinów wystąpiło m.in. o przedłużenie ekranów akustycznych w rejonie osiedla „Twój Parzniew - Miasto Ogród” przy ul. Działkowej w Parzniewie, osiedla „Sportowa” w Brwinowie oraz ogródków działkowych przy ul. Bratniej w Brwinowie (w planie miejscowym przewiduje się zabudowę tych terenów). Dwa pierwsze wnioski zostały uwzględnione – okoliczni mieszkańcy zyskają zatem nieco więcej spokoju. Aby hałas powodowany przez ruch kolejowy nie przekraczał poziomu dopuszczalnego na terenach zabudowy mieszkaniowej, zostaną wybudowane ekrany izolujące z elementów betonowych, kamiennych lub nieprzezroczystych tworzyw sztucznych. Ich wygląd (kolor oraz użyty materiał) ma wpisywać się w otaczający krajobraz. Ze względu na ochronę ptaków preferowane będą ekrany nieprzezroczyste.

Niestety, nie zostały uwzględnione nasze wnioski o ułożenie wytłumiających hałas mat antywibracyjnych na odcinku:
- od stacji kolejowej do ul. Składowej, w sąsiedztwie zabytkowego Pałacu Tobolki i Willi Amerykanka, Urzędu Gminy, planowanego Centrum Kultury "Tartak"
- od stacji kolejowej do ul. Sobieskiego w Brwinowie.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przewiduje jednak wykonanie analizy porealizacyjnej i wykonanie pomiarów hałasu w tym rejonie.


Bardzo ważną sprawą dla brwinowian jest kwestia budowy nowych przejść pieszo-rowerowych. Do tej pory wiele osób korzysta z „dzikich” przejść, które pozwalają nieraz na znaczne skrócenie dystansu w dotarciu na drugą stronę torów.  Stowarzyszenie Projekt Brwinów złożyło wnioski o zbudowanie kładek pieszo-rowerowych (ewentualnie przejść podziemnych):

- w ciągu ul. Sportowej - Przejazd w Brwinowie
- na przedłużeniu ul. Sobieskiego do ul. Pruszkowskiej w Brwinowie
- na przedłużeniu ul. Głównej w Parzniewie.

Nasz wniosek motywowaliśmy m.in. argumentami, że wybudowanie alternatywnych przejść pieszo-rowerowych wpłynęłoby również na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, w tym głównie dzieci z klas młodszych i prowadziłoby do zaniechania prób przekraczania torów kolejowych w miejscach niedozwolonych.

Niestety, odpowiedź inwestora PKP Linie Kolejowe nie jest pomyślna dla brwinowian:

"nie przewiduje się budowy nowych kładek. […] Kwestia skomunikowania dwóch stron ciągle rozrastającego się miasta, które swój rozwój zawdzięcza przede wszystkim modernizowanej linii kolejowej, jest przede wszystkim zadaniem władz samorządowych oraz deweloperów. Nie jest to zadanie zarządcy infrastruktury kolejowej".

W przypadku decyzji środowiskowej RDOŚ wyręczyliśmy nasz Urząd Gminy: udało się uzyskać przedłużenie ekranów akustycznych. Nie poddamy się też tak szybko, jeśli chodzi o budowę dodatkowych przejść przez tory kolejowe – choć szkoda, że Urząd Gminy uniemożliwił nam podjęcie w tej kwestii nieszablonowych działań: chcieliśmy opracować mapę, pokazującą naocznie, jak bardzo potrzebne są dodatkowe przejścia. Odmówiono nam udostępnienia niezbędnych informacji o liczbie mieszkańców. Dla Burmistrza Brwinowa nasze uzasadnienie, że chcemy działać na rzecz zaprojektowania i budowy kładek nad torami, było nieprzekonujące…Do pobrania (załączniki PDF):

1. pismo SPB/81/2009 z 29.10.2009 r. wraz z załącznikami skierowane do RDOŚ
2. pismo Burmistrza Brwinowa z 16.11.2009 r. o braku wniosków UG do raportu
3. pismo SPB/74/2009 z 19.10.2009 r. o udostępnienie informacji publicznej
4. pismo BR.0114/410/09 Burmistrza Brwinowa z 30.10.2009 r. dot. odmowy udostępnienia informacji publicznej
5. pismo SPB/85/2009 z 10.11.2009 r. o podtrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej
6. pismo SPB/93/2009 z 18.12.2009 r. - monit o udostępnienie informacji publicznej
7. decyzja Burmistrza Brwinowa z 30.12.2009 r. o odmowie udostępnienia informacji publicznej
8. pismo SPB/3/2010 z 20.01.2010 r. oceniające odmowę udostępnienia informacji publicznej

Poleć to