Obiekty sportowe przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie powinny powstać już dawno temu. Szkoła zbiorcza, do której uczęszcza ponad 700 uczniów, nie ma ani pełnowymiarowej sali gimnastycznej, ani boisk, ani bieżni, ani też jakichkolwiek innych obiektów sportowych z prawdziwego zdarzenia. Rodzice już od dawna postulowali podjęcie szybkich działań w tej sprawie.


Stowarzyszenie Projekt Brwinów przedłożyło Burmistrzowi, Radzie Miejskiej oraz Pani Dyrektor Sawwidis swoje propozycje zagospodarowania terenu (załączniki).

Wynika z nich, że przy szkole można byłoby wybudować:

 • boisko wielofunkcyjne do mini piłki nożnej (lub do hokeja na trawie) o wymiarach 30 x 56m o nawierzchni ze sztucznej trawy, na którym znalazłyby się również 2 korty do tenisa
 • boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnętrznych 24 x 44 m do gry w piłkę ręczną lub hokeja na rolkach, które w sezonie zimowym mogłoby pełnić funkcję lodowiska - na boisku wydzielono 1 kort do gry w tenisa
 • 2 boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej,
 • 2 boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej,
 • 4-torową dookolną bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej do biegów długodystansowych,
 • 4-torową bieżnię sprinterską o nawierzchni poliuretanowej o długości 100,0 m.
 • rozbieg i skocznię do skoków w dal.

Jednocześnie, pozostałby spory teren zielony przeznaczony pod rekreację.

W naszej koncepcji zaproponowaliśmy także pozostawienie rezerwy terenu dla potrzeb budowy hali sportowej z boiskiem o wymiarach 20 x 40 m, połączonej z budynkiem gimnazjum. W projektowanej hali sportowej, poza pomieszczeniami stanowiącymi obsługę sali gimnastycznej (szatnie, wc, natryski, magazynki, pokój nauczycieli wf, pomieszczenie pierwszej pomocy, pomieszczenie gospodarcze, wentylatornia itp.), proponujemy również lokalizację widowni, toalet (w tym toalety dla osób niepełnosprawnych) dla obsługi budynku gimnazjum oraz klatki schodowej dla obsługi budynku gimnazjum i widowni hali sportowej.

 

Poza obiektami sportowymi nasze opracowanie zawiera propozycję lokalizacji:

 • nowego wejścia (furtki) na teren szkoły od strony ul. Moczydłowskiego,
 • chodników na terenie szkoły,
 • chodników wzdłuż ogrodzenia szkoły w pasie ul. Przejazd, ul. Moczydłowskiego i ul. Lipowej z nawiązaniem do istniejącego chodnika w ul. Piłsudskiego i do projektowanej furtki od strony ul. Moczydłowskiego,
 • 18 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Przejazd (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Moczydłowskiego),
 • odcinka chodnika w ul. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Przejazd i przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Przejazd.

 

Z pisma Burmistrza z 23 lipca br. wynika jednak, że prace projektowe prowadzone przez Gminę są już na ukończeniu, a przedstawione przez SPB rozwiązania nie będą już brane pod uwagę. Mamy nadzieję, że projekt, który Urząd zatwierdzi do realizacji będzie równie dobry (a może nawet lepszy) niż nasze propozycje i że obiekty sportowe powstaną w rozpoczynającym się roku szkolnym.

 

Tekst koncepcji (PDF) - POBIERZ
Rysunek - wariant I koncepcji (PDF) -   POBIERZ
Rysunek - wariant II koncepcji (PDF) -  POBIERZ
Rysunek - wariant III koncepcji (PDF) - POBIERZ

 

 

Dokumenty:

Poleć to