Realizowana w latach 2007-2013 modernizacja linii kolejowej na trasie Warszawa-Skierniewice ma zapewnić pasażerom zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz skrócenie czasu podróży na tym odcinku niemal o połowę (z 59 do 33 min). Pociągi ekspresowe będą mknąć po torach z prędkością 160 km/h.

Chcielibyśmy, aby te zmiany przyniosły także poprawę infrastruktury kolejowej w Brwinowie: remont dworca PKP, dostosowanie peronu i przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowanie kładek w innych rejonach miasta, wybudowanie ekranów dźwiękochłonnych oraz przejść dla dzikich zwierząt poza terenem zabudowanym.

Zgłosiliśmy nasze uwagi - z dobrym skutkiem. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wpisał do swojej decyzji postulowane przez nas przedłużenie ekranów dźwiękochłonnych w rejonie ul. Sportowej w Brwinowie oraz w Parzniewie.

Poleć to