W oficjalnych wykazach.Czy potrafimy docenić fakt, że mamy w Brwinowie sporo zabytków? Oprócz nich są także miejsca szczególne, które nie są ujęte w oficjalnych wykazach, ale jednak zasługują na pamięć i troskę.

Wiele z nich stopniowo niszczeje, znika, odchodzi w zapomnienie – gdy braknie im opiekuna, który się o nie zadba lub się o nie upomni. Nie zawsze opieka sprawowana „z urzędu” jest skuteczna. Można powiedzieć, że często zawodzi, nawet w przypadku obiektów, które powinny być w szczególny sposób chronione z mocy prawa.
Chcemy te miejsca ocalić od zapomnienia: uchronić przed dalszą dewastacją te, które teraz niszczeją, opisać historię tych, które są niemymi świadkami historii Brwinowa, udokumentować je wszystkie na fotografiach i ożywić w świadomości mieszkańców.

Skocz do strony Projektu Dziedzictwo historii

Poleć to