Przypadająca w 2009 roku 20. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów (4 czerwca 1989 r.) oraz powołania niekomunistycznego rządu  Tadeusza Mazowieckiego (12 września 1989 r.) była okazją do refleksji nad stanem społeczeństwa obywatelskiego oraz jakością debaty publicznej w Polsce.

We współpracy z nauczycielami historii i WOS w brwinowskich gimnazjach i liceum, którzy przekazują młodzieży merytoryczną wiedzę na temat tamtych wydarzeń, chcieliśmy przeprowadzić w szkołach debaty oksfordzkie na temat związany z rokiem 1989.

Stowarzyszenie Projekt Brwinów w dniu 27 marca 2009 r. wystąpiło z pismami do Dyrektorów Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie, w których zaproponowało gimnazjalistom i licealistom autorski program warsztatów, które nie tylko zaznajamiają z regułami debat oksfordzkich, ale także wprowadzają w zagadnienia związane m.in. z autoprezentacją i techniką wystąpień publicznych oraz uczą umiejętności prowadzenia dyskusji.

Ponieważ żadna ze szkół nie wyraziła zainteresowania tą ofertą, projekt został zawieszony.

 

Poleć to